Thông tin Chỉ đạo điều hành Xem tiếp

UBND huyện ban hành kế hoạch Hành động năm cao điểm vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn huyện Bình Tân

Ngày 04/4/2017, Chủ tịch UBND huyện đã ban hành Kế hoạch Hành động năm cao điểm vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn huyện Bình Tân.

Trả lời Công dân