BAN CHỈ ĐẠO HỘI NGHỊ TỔNG KẾT 20 NĂM TRIỂN KHAI TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH THEO NGHỊ ĐỊNH 78/2002/NĐ-CP.

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Bình Tân ban hành Quyết định số 14/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo Hội nghị tổng kết 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ.

NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN BÌNH TÂN TỔ CHỨC TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ CHO CÁN BỘ NGOÀI NGÀNH

Nhằm nâng cao chất lượng tín dụng chính sách trên địa bàn huyện Bình Tân. Phòng giao dịch NHCSXH huyện Bình Tân đã tích cực phối hợp với Chính quyền địa phương và Hội đoàn thể nhận ủy thác các xã, thị trấn trên địa bàn huyện tổ chức triển khai huấn trên địa bàn.