Ngày 22/06/2015 14:22:27
Đảng bộ Bình Tân bế mạc đại hội Đại biểu lần thứ XI - Nhiệm kỳ 2015-2020

Sau hai ngày rưỡi làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần dân chủ, kỷ cương, đoàn kết và nhất trí cao, chiều ngày 19/06 Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Bình Tân lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020 đã kết thúc thành công tốt đẹp. 


(Ảnh: Ban chấp hành đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020 ra mắt và hạ quyết tâm)

          Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Bình Tân lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020 lần này đã tập trung thảo luận sôi nổi và bổ sung nhiều ý kiến quan trọng vào dự thảo báo cáo chính trị, phân tích, đánh giá tình hình, những kết quả đạt được, những ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân và kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo của nhiệm kỳ qua; xác định rõ tiềm năng, lợi thế và các nguồn lực của huyện, trên cơ sở đó đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu từ nay đến năm 2020. Đại hội cũng đã đóng góp nhiều ý kiến sát thực, sâu sắc vào dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X và dự thảo các văn kiện trình trình Đại hội XII của Đảng.

          Đại hội đã nhất trí thông qua nghị quyết về mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp từ nay đến năm 2020 với các mục tiêu, chỉ tiêu cao, thể hiện ý chí và nguyện vọng của toàn thể đảng viên và nhân dân trong huyện, tiếp tục đổi mới, quyết tâm đưa huyện Bình Tân phát triển nhanh và bền vững. Huyện phấn đấu đến năm 2020 tổng giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng bình quân 4%, trong đó giá trị sản xuất nông nghiệp tăng 3%, Giá trị  công nghiệp tăng 4%, Tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng 13%. Thu nhập bình quân đầu người 49 triệu đồng//người/năm. Thu ngân sách tăng bình quân 10%/năm. Tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 2%; tạo việc làm mới cho 1.500 lao động; tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch  từ hệ thống nước máy tập trung đạt 82%; Xây dựng 8/10 xã đạt tiêu chí nông thông mới, hằng năm có 90% tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ và trong sạch vững mạnh.Tập trung nhiệm vụ trọng tâm đó là: Huy động mọi  nguồn lực  xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội, tạo điều kiện phát triển công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp, thương mại –dịch vụ. Chú trọng phát triển sản xuất nông nghiệp toàn diện theo hướng ứng dụng công nghệ cao gắn với tổ chức lại sản xuất, liên kết 4 nhà để tiêu thụ nông sản một cách ổn định. Tập trung xây dựng phát triển nguồn nhân lực, quan tâm công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống cho nhân dân.

          Với tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, Đại hội đã bầu 41 đồng chí vào BCH Đảng bộ huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2015-2020 và bầu 21 đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020. Trong phiên họp đầu tiên, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2015-2020 đã bầu Ban Thường vụ Huyện ủy; bầu Ủy viên Ủy ban kiểm tra Huyện ủy và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra huyện. Đồng chí Đặng Văn Chính được tín nhiệm bầu làm Bí thư huyện ủy Bình Tân nhiệm kỳ 2015-2020.

Bình Tuân - Đài truyền thanh huyện 

Các tin khác