Ngày 11/08/2015 09:05:56
Các dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn huyện Bình Tân giai đoạn 2015-2020

Ngày 13/7/2015 Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành Quyết định số : 1177/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục dự án mời gọi đầu tư vốn ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015 – 2020. Theo Quyết định trên địa bàn huyện Bình Tân có các dự án mời gọi như sau :

 

TT

TÊN DỰ ÁN

ĐỊA ĐIỂM

QUY MÔ

MỤC TIÊU ĐẦU TƯ

ƯỚC VỐN ĐẦU TƯ

HÌNH THỨC ĐẦU TƯ

1

KHU CÔNG NGHIỆP BÌNH TÂN

Xã Thành Lợi, huyện Bình Tân

400 ha

Xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp phục vụ mời gọi đầu tư các dự án công nghiệp ít gây ô nhiễm môi trường có mục tiêu phù hợp với quy hoạch được duyệt

2.900

tỷ đồng

Mời gọi nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư 100% vốn hoặc liên doanh để thực hiện dự án

2

ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH HẠ TẦNG CỤM CÔNG NGHIỆP ẤP TÂN HÒA

Ấp Tân Hòa, xã Tân Quới, huyện Bình Tân

43,74ha

Xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp nhằm thu hút, mời gọi đầu tư các dự án công nghiệp tập trung, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế của địa phương

380

tỷ đồng

Mời gọi nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư 100% vốn hoặc liên doanh để thực hiện dự án

3

ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH KHO LƯU TRỮ BẢO QUẢN RAU, CỦ, QUẢ

Xã Thành Lợi, huyện Bình Tân

200.000 tấn sp/năm

Xây dựng và kinh doanh kho lưu trữ bảo quản nông sản nhằm phục vụ nhu cầu bảo quản, lưu trữ các sản phẩm nông nghiệp sau thu hoạch góp phần giảm thất thoát, nâng cao chất lượng sản phẩm nông nghiệp

200 tỷ đồng

Mời gọi nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư 100% vốn hoặc liên doanh để thực hiện dự án

4

XÂY DỰNG KINH DOANH HẠ TẦNG KHO BẾN BÃI DỊCH VỤ HÀNG HÓA

Xã Tân Quới, huyện Bình Tân

16 ha

Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng kho bãi phục vụ kinh doanh và cho thuê kho bãi dịch vụ hàng hóa

300

tỷ đồng

Mời gọi nhà đầu tư trong nước đầu tư 100% vốn hoặc liên doanh để thực hiện dự án

5

TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI TÂN QUỚI

Xã Thành Đông, huyện Bình Tân

10,5 ha

Xây dựng và kinh doanh trung tâm thương mại, dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu mua bán cùng các hoạt động thương mại của người dân, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phương

400

tỷ đồng

Mời gọi nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư 100% vốn hoặc liên doanh để thực hiện dự án

 

             

            Đây là những dự án lớn, tạo điều kiện để thúc đẩy kinh tế - xã hội của huyện phát triển nhanh, bền vững, nên rất mong được các doanh nghiệp và nhà đầu tư có nhu cầu đầu tư khai thác các dự án trên. Mọi chi tiết xin liên hệ Ủy ban nhân dân huyện Bình Tân../.        

 

 

 

Các tin khác