Ngày 13/08/2015 08:19:24
UBND huyện ban hành Đề án thực hiện cơ chế một cửa

Ngày 30/6/2015 Ủy ban nhân dân huyện Bình Tân ban hành Đề án số 13/ĐA-UBND về thực hiện cơ chế một cửa liên thông hiện đại tại huyện Bình Tân.

Nội dung Đề án được thể hiện đầy đủ theo văn bản số 241/SNV-CCHC, ngày 12/5/2015 của Sở Nội vụ và dự kiến triển khai thực hiện tháng 01/2016, đưa toàn bộ thủ tục hành chính thuộc chức năng, thẩm quyền của UBND huyện (Đề án 30) vào tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, cụ thể các lĩnh vực như sau :

1. Lĩnh vực Nông nghiệp và phát triển nông thôn

2. Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo

3. Lĩnh vực Xây dựng - Giao thông – Công thương

4. Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường

5. Lĩnh vực Y tế

6. Lĩnh vực Văn hóa - Thể thao và Du lịch

7. Lĩnh vực Lao động Thương binh và Xã hội

8. Lĩnh vực Nội vụ - Tôn giáo

9. Lĩnh vực Tài chính - Kế hoạch và Đầu tư

10. Lĩnh vực Tư pháp

Tổng kinh phí thực hiện Đề án là 3 tỷ 110 triệu đồng, trong đó Đầu tư xây dựng mới phòng làm việc 850 triệu đồng; Đầu tư trang thiết bị 2 tỷ 160  triệu đồng;  Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức 100 triệu đồng.

Việc triển khai Đề án này nhằm tạo sự thuận lợi tối đa cho cá nhân và tổ chức khi đến giải quyết các thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của huyện. Bảo đảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính từ khi chính thức tiếp nhận hồ sơ đến khi trả kết quả cuối cùng cho cá nhân và tổ chức không quá thời gian quy định. Đồng thời giúp UBND huyện và Trưởng các phòng, ban chức năng sẽ giảm bớt đi những công việc sự vụ; việc kiểm tra, kiểm soát được thực hiện một cách toàn diện, bao quát từ khâu tiếp nhận hồ sơ, kết quả giải quyết công việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, đảm bảo chính xác và quản lý chặt chẽ hơn so với trước đây./.

 

Các tin khác