Ngày 14/08/2015 14:13:55
Tình hình phát triển đô thị huyện Bình Tân

Quy hoạch đô thị Tân Quới được UBND tỉnh Vĩnh Long phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch đô thị Tân Quới theo Quyết định số 2684/QĐ-UBND ngày 23/10/2009 “về việc phê duyệt nhiệm vụ và điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng đô thị Tân Quới đến năm 2020 huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long”. Theo đó, ranh giới diện tích quy hoạch điều chỉnh thuộc một phần các ấp Tân Thuận, Tân Hòa, Tân Vinh và toàn bộ ấp Tân Lợi của xã Tân Quới, 01 phần diện tích ấp Thành Quới của xã Thành Đông và ấp Thành Nhân của xã Thành Lợi. 

(Ảnh: Bản đồ quy hoạch chung xây dựng đô thị Tân Quới)

Mục tiêu lập quy hoạch phát triển đô thị là trung tâm tổng hợp về hành chính, chính trị, kinh tế xã hội và là thị trấn huyện lỵ của huyện Bình Tân. Diện tích toàn đô thị là 227 ha; dự báo dân số đến năm 2020 là 9050 người. Để sớm đạt mục tiêu trên, Huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo thực hiện công tác đầu tư xây dựng phát triển đô thị đến nay đã cơ bản hoàn thành một số công trình hạ tầng xã hội như Trung tâm hành chính huyện, Ngân hàng chính sách, Kho bạc, Điện lực, Bảo hiểm xã hội, Chi cục  thuế, Chi cục thống kê, Bệnh viện huyện…. Về hạ tầng giao thông và chiếu sáng đô thị, đã xây dựng mới, cải tạo 12,15Km/33,53Km. Đang thi công 02 tuyến đường trục đô thị là đường Chòm Yên và đường từ QL54 đến trung tâm văn hóa huyện, với tổng chiều dài 2,05km. Về cấp thoát nước đô thị, xây dựng hoàn chỉnh hệ thống cấp thoát nước đối với 6,9km đường xây mới và khu dân cư.

Công tác phát triển nhà ở và thương mại huyện đang tập trung lập quy hoạch chi tiết 1/500 Khu thương mại Tân Quới với quy mô 8,49 ha. Trong đó quy hoạch xây dựng chợ loại 2 của đô thị, phát triển nhà ở thương mại, giao thông đô thị và các hạng mục phụ trợ khác. 

Duy Tân - Phòng Công thương

Các tin khác