Ngày 16/10/2015 12:09:00
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng HĐND và UBND huyện, trong 9 tháng đầu năm 2015.

Công tác cải cách hành chính theo cơ chế một cửa là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả công việc, góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện. Thời gian qua, huyện Bình Tân đã thường xuyên quan tâm đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, chỉ đạo các ngành, UBND xã  rà soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, kiểm soát chặt chẽ việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC). Đồng thời chỉ đạo công khai minh bạch các thủ tục hành chính, quy trình giải quyết công việc, mức phí, lệ phí tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa,  thường xuyên kiện toàn, phân công cán bộ phụ trách kiểm soát thủ tục hành chính, tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính và trả kết quả theo hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2008.

Hiện nay, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tại UBND huyện do Văn phòng HĐND và UBND phụ trách, Về nhân sự: đã bố trí những công chức, viên chức có đủ năng lực, tiêu chuẩn để tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính thuộc các lĩnh vực: Tài nguyên - môi trường, Hộ tịch - Tư pháp, Đăng ký kinh doanh và cấp phép xây dựng.  Phân công đồng chí phó Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện làm Trưởng Bộ phận. Về cơ sở vật chất: Bố trí cho Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện trong tòa nhà Trung tâm hành chính của Huyện, diện tích thoáng mát, thuận lợi để tổ chức, cá nhân đến liên hệ, giao dịch công việc.

Hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của huyện ngày càng được nâng lên, tạo được chuyển biến cơ bản trong quan hệ giữa cơ quan hành chính nhà nước với các tổ chức và công dân, giảm phiền hà cũng như thời gian cho các tổ chức và công dân khi có yêu cầu giải quyết công việc tại cơ quan hành chính nhà nước. Ý thức trách nhiệm và tinh thần, thái độ phục vụ tổ chức và công dân của đội ngũ cán bộ, công chức được nâng cao. Khi có công dân đến giao dịch, công chức, viên chức của Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tận tình hướng dẫn, tiếp nhận, trả kết quả giải quyết các thủ tục hành chính một cách nhanh chóng, thuận tiện, đúng hẹn, tạo được sự tin tưởng của nhân dân đối với cơ quan hành chính nhà nước. Trong 9 tháng đầu năm 2015 đã nhận  7.809 hô sơ, trong đó  Lĩnh vực xây dựng : 34 hồ sơ; lĩnh vực tài nguyên - môi trường : 7.202 hồ sơ; Lĩnh vực đăng ký kinh doanh : 219 hồ sơ;  Lĩnh vực hộ tịch - tư pháp : 354 hồ sơ, kết quả trả hồ sơ theo đúng hạn quy định.


Thời gian tới, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh việc thực hiện cải cách hành chính, tập trung nâng cao chất lượng hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả từ xã đến huyện; rà soát đơn giản hóa TTHC và niêm yết công khai các TTHC, tiến tới thực hiện Đề án cơ chế một cửa liên thông hiện đại tại huyện Bình Tân, góp phần hiện đại hoá nền hành chính nhà nước, từ đó để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện nhà./.

Các tin khác