Ngày 03/12/2015 17:51:14
BÌNH TÂN HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH MỞ RỘNG LẦN THỨ 10

Sáng ngày 02/12/2015, Huyện ủy Bình Tân tổ chức Hội nghị Ban chấp hành mở rộng lần 10 nhằm quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Đảng (khóa XI) và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 – 2020 cho cán bộ chủ chốt của huyện.

          Các đại biểu được quán triệt những nội dung cơ bản của Văn kiện Hội nghị lần thứ 12 BCH Trung ương Đảng, khóa XI về Tình hình KT-XH, ngân sách Nhà nước năm 2015; kế hoạch phát triển KT- XH, ngân sách Nhà nước năm 2016; việc chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 – 2021; công tác chuẩn bị nhân sự BCH Trung ương Đảng khóa XII. Các nội dung của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnhVĩnh Long lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 – 2020 về  đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp  phát triển  kinh tế -xã hội, an ninh quốc phòng và xây dựng hệ thống chính trị các cấp trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu mới.

          Để triển khai và tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X và Nghị quyết Hội nghị lần thứ 12 BCH Trung ương Đảng khóa XI, Huyện ủy Bình Tân chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, đoàn thể từ huyện đến cơ sở tiếp tục tuyên truyền, quán triệt những nội dung cơ bản nêu tại các văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X; cụ thể hóa chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng của cấp mình sát thực, khả thi nhằm nhanh chóng đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống./.

 

                                                                                 Bình Tuân

                                                                   Đài truyền thanh Bình Tân

Các tin khác