Ngày 22/12/2015 15:04:49
Đề cương triển khai các Luật năm 2015 kỳ họp thứ 9

Ngày 23/12/2015 Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện  triển khai các Luật năm 2015

Tải các tập tin đề cương  :de cuong luat 2015.rar

Các tin khác