Ngày 09/03/2016 09:02:29
Ủy ban bầu cử huyện họp đánh giá tình hình chuẩn bị công tác bầu cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021

Chiều ngày 07-3-2016, Ủy ban Bầu cử huyện đã tổ chức cuộc họp đánh giá tình hình chuẩn bị công tác bầu cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021. Đồng chí Lê Văn Phúc, Ủy viên Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử huyện chủ trì cuộc họp.


(Ảnh: Quang cảnh cuộc họp Ủy ban bầu cử huyện)

Đến thời điểm này, Ủy ban bầu cử huyện đã triển khai thực hiện các bước chuẩn bị bầu cử theo đúng chỉ đạo, quy định, hướng dẫn của Trung ương. Ủy ban bầu cử huyện đã thành lập 09 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND huyện, 83 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND xã.

Tại cuộc họp, Ủy ban Bầu cử huyện đã giải đáp một số thắc mắc của các đại biểu tham dự như về kinh phí thực hiện công tác bầu cử, rà soát hồ sơ ứng cử viên theo quy định, hình thức tuyên truyền và vận động bầu cử, chuẩn bị băng rol tuyên truyền bầu cử,  rà soát, thống kê số lượng cử tri ở từng địa phương; tiếp tục triển khai các kế hoạch về công tác tuyên truyền, an ninh trật tự, sớm giải quyết khiếu nại tố cáo liên quan đến bầu cử.

Chỉ đạo cuộc họp, đồng chí Lê Văn Phúc yêu cầu các thành viên Ủy ban Bầu cử huyện và các tiểu ban thực hiện tốt một số nội dung: Phải bảo đảm điều hành, chỉ đạo công tác bầu cử chặt chẽ, theo đúng quy định của pháp luật; các thành viên của Ủy ban Bầu cử huyện thực hiện theo đúng nhiệm vụ được phân công; các tiểu ban an ninh trật tự, tuyên truyền, giải quyết khiếu nại bảo đảm tốt cho công tác bầu cử. Thực hiện chế độ báo cáo hàng tuần và theo tiến độ công việc đã hướng dẫn nhằm giải quyết và xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh. Ban Tổ chức Huyện ủy, Phòng Nội vụ, Phòng tài chính – kế hoạch và UBMTTQVN huyện phối hợp để thực hiện tốt công tác bầu cử trên địa bàn huyện.

Tấn Phát - Văn phòng HĐND&UBND huyện

Các tin khác