Ngày 06/05/2016 14:17:41
UBND huyện Bình Tân tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2015 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2016

Chiều ngày 22/4, UBND huyện Bình Tân tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2015 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2016.

Năm 2015 là năm các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn huyện được thực hiện sôi nổi, quyết liệt, tạo nhiều chuyển biến tích cực trên tất cả các lĩnh vực: kinh tế– văn hóa – xã hội, an ninh – quốc phòng. Cụ thể, tổng giá trị sản xuất nông – lâm – thủy sản của huyện ước đạt 3.216 tỷ đồng, đạt 96,8% so kế hoạch; công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp ước đạt trên 272 tỷ đồng, đạt 99,8% kế hoạch, tăng 2,85% so cùng kỳ năm trước; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 2.050 tỷ đồng, đạt 99,8% kế hoạch, tăng 11,1% so cùng kỳ; tổng thu ngân sách Nhà nước đạt trên 36 tỷ đồng. Trong năm, đã đào tạo và giải quyết việc làm cho 4.204 lao động, đạt 100%; tỷ lệ hộ nghèo của huyện đã giảm xuống còn 0,62%; các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa cũng được quan tâm; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định.

(Ảnh: Các đơn vị bắt tay đoàn kết thi đua)

Trong năm 2016, UBND huyện yêu cầu các cơ quan, ban ngành, đoàn thể và địa phương tiếp tục ra sức thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết huyện ủy đề ra; huy động mọi nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế - hạ tầng, nâng thu nhập bình quân đầu người cuối năm 2016 đạt 31 triệu đồng/người/năm; xây dựng các phong trào thi đua gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, về phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội. Đồng thời, động viên, biểu dương những cơ quan, đơn vị làm tốt và phê bình những nơi chậm triển khai hoặc không thực hiện đúng quy định; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động cụm, khối thi đua phù hợp với thực tiễn từng ngành, từng địa phương,…

Dịp này, UBND huyện đã khen thưởng cho 38 tập thể có thành tích cao của các cụm, khối thi đua giữa các ngành và địa phương trong toàn huyện. Đồng thời, các cụm, khối đã ký kết giao ước thi đua quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ năm 2016. 

Ái Xuân - Đài truyền thanh huyện Bình Tân

Các tin khác