Ngày 30/06/2016 23:44:13
HĐND huyện Bình Tân tổ chức kỳ họp thứ nhất - Khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Sáng 28/6/2016, HĐND huyện Bình Tân tổ chức kỳ họp thứ nhất bầu các chức danh chủ chốt HĐND và UBND huyện.

Dự kỳ họp có đồng chí Đại biểu HĐND tỉnh Vĩnh Long, đơn vị huyện Bình Tân; lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sáchHĐND tỉnh; Văn Phòng HĐND tỉnh; đại biểu HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Theo báo cáo kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 tại huyện, số cử tri của huyện đi bỏ phiếu bầu đạt khá cao, không có đơn vị nào phải bầu cử lại; cuộc bầu cử được triển khai nghiêm túc, đúng luật và tiết kiệm; số đại biểu HĐND huyện được bầu là 30 đại biểu. Tại kỳ họp, các đại biểu cũng đã nghe báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2016 – 2021; báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiêp xúc với các ứng cử viên đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Kỳ họp đã thực hiện bầu các chức danh của HĐND huyện nhiệm kỳ 2016 – 2021. Kết quả, đồng chí Đặng Văn Chính - Bí thư Huyện ủy được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí Nguyễn Thị Kim Anh, Nguyễn Bá Khiêm được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND huyện, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Kỳ họp cũng đã bầu các chức danh của UBND huyện, đồng chí Lê Văn Phúc tái cử giữ chức Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Bùi Văn Ngọc, Trần Thanh Lâm giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021;  bầu trưởng ban, phó trưởng ban các ban: Pháp chế, Kinh tế - xã hội, HĐND huyện; bầu 11 ủy viên UBND huyện và 21 hội thẩm tòa án nhân dân huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Cũng trong chương trình làm việc của kỳ họp, các đại biểu HĐND huyện đã được thông báo quyết định thành lập các tổ đại biểu, tổ trưởng, tổ phó các tổ đại biểu HĐND huyện và thông qua Nghị quyết kế hoạch tổ chức các kỳ họp năm 2016 của HĐND huyện nhiệm kỳ 2016 – 2021; Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu cử các chức danh tại kỳ họp thứ nhất HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021; Thông qua các văn bản của Thường trực HĐND, các Ban HĐND, UBND và các ngành pháp luật; đồng thời, kỳ họp đã thông qua 05 nghị quyết như: nghị quyết về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2016; Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015; Nghị quyết phê chuẩn sử dụng kết dư ngân sách nhà nước năm 2015; Nghị quyết phê chuẩn điều chỉnh vốn và bổ sung danh mục XDCB năm 2016; Nghị quyết xin tiếp tục Đề án lắp đặt đồng hồ nước cho hộ gia đình chính sách, hộ nghèo và cận nghèo trên địa bàn huyện Bình Tân./.

Tấn Phát - Văn phòng HĐND và UBND huyện

Các tin khác