Ngày 06/06/2014 14:03:09
Thông tin về thị trường dệt may Việt Nam
Theo Tập đoàn Dệt May Việt Nam (Vinatex), 6 tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may đã đạt 4,19 tỷ USD, tăng 20% so với cùng kỳ.
Bộ Công Thương cho biết, đến đầu tháng 7 này, nhiều doanh nghiệp trong ngành dệt may đã ký được hợp đồng xuất khẩu cho cả quí III năm nay với giá cao hơn so với cùng kỳ. Đây sẽ là cơ sở để tăng kim ngạch xuất khẩu mặt hàng dệt may trong 6 tháng cuối năm. 
- Kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may Việt Nam sang Nhật Bản trong tháng 5/2008 đạt 55,046 triệu USD, tăng 5% so với tháng 3/08 và tăng 16% so với tháng 4/07.  - Bộ Công Thương yêu cầu Vinatex tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động xuất khẩu để cùng toàn ngành dệt may phấn đấu đạt kim ngạch xuất khẩu cả năm trên 9 tỷ USD; đồng thời chuyển hướng xuất khẩu sang các mặt hàng có giá trị gia tăng cao và hợp đồng thanh tóan bằng các ngoại tệ chuyển đổi khác USD. - Kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam sang thị trường Mỹ trong tháng 4/08 đạt 368 triệu USD, chỉ tăng 1,7% so với tháng trước và tăng 23% so với cùng kỳ năm ngoái. - Theo số liệu thống kê, kim ngạch xuất khẩu mặt hàng dệt may Việt Nam tháng 5 sang thị trường Hà Lan đạt 13.240.400 USD. Tính chung 5 tháng, kim ngạch xuất khẩu đạt 56.305.917 USD.

Các tin khác