Ngày 06/09/2016 07:59:01
Bình Tân phát triển kinh tế xã hội với đảm bảo quốc phòng an ninh

Thực hiện Quyết định số 1674/QĐ-UBND, ngày 05/8/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc ban hành kế hoạch triển khai quyết định số 1022/QĐ-TTg ngày 07/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện Nghị quyết số 1059/NQ-UBTVQH13 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về đẩy mạnh việc thực hiện chính sách pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng – an ninh. Ngày 25 tháng 8 năm 2016 Ủy ban nhân dân huyện Bình Tân và triển khai kế hoạch số 14/KH-UBND thực hiện các chính sách pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng – an ninh  trên địa bàn huyện. Đến dự hội nghị có Ông Bùi Văn Ngọc - Phó Chũ tich UBND huyện, cùng lãnh đạo dác cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, UBND các xã, Tại hội nghị có các đại biểu tập trung thảo luận và đề xuất các giải pháp thực hiện nhiệm vụ của kế hoạch như sau :

Trong quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội huyện phải gắn chặt với khu vực phòng thủ tác chiến của huyện. Kết hợp phát triển kinh tế xã hội với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh trong phát triển ngành như:

Trong Công nghiệp – TTCN, cần đẩy mạnh công tác khuyến công, nhất là việc phục vụ công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn; xây dựng lực lượng quốc phòng- an ninh, lực lượng tự vệ,  các tổ chức chính trị, đoàn thể ngay trong các tổ chức kinh tế trong các cụm tuyến công nghiệp tập trung.

Trong phát triển nông nghiệp, thủy sản cần chỉ đạo khai thác có hiệu quả việc sử dụng đất và lực lượng lao động để phát triển đa dạng ngành trong nông nghiệp, thủy sản theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới văn minh và hiện đại; làm ra nhiều sản phẩm hàng hoá có giá trị cao phục vụ tiêu dùng trong nước, xuất khẩu và có lượng dự trữ dồi dào về mọi mặt cho quốc phòng, an ninh.

Trong giao thông, bưu điện, y tế, khoa học - công nghệ, giáo dục và xây dựng cơ bản, phải thực hiện đồng bộ cả đường bộ, đường thuỷ, đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hoá của nhân dân. Có sự kết hợp chặt chẽ giữa ngành Bưu điện, Viễn thông với thông tin Quân đội, Công an đảm bảo bí mật và có khả năng chống nhiễu cao, phòng chống chiến tranh thông tin điện tử và phát triển hệ thống thông tin hiện đại, đảm bảo nhanh chóng, chính xác, an toàn thông tin liên lạc phục vụ lãnh đạo chỉ huy, điều hành và xây dựng phương án bảo vệ hệ thống thông tin liên lạc một cách vững chắc trong mọi tình huống. Đẩy mạnh công tác nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng sự nghiệp xây dựng phát triển kinh tế xã hội, cả quốc phòng - an ninh.

Giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; mở đợt cao điểm tấn công các loại tội phạm đảm bảo an ninh trật tự, nhất là an toàn giao thông. Duy trì nghiêm công tác trực sẵn sàng chiến đấu; xây dựng lực lượng đủ về số lượng chất lượng; tổ chức tập tuấn, huấn luyện lực lượng đảm bảo cho công tác phòng thủ tác chiến cấp huyện và phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội.


Việc thực hiện các chính sách pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng – an ninh  trên địa bàn huyện, cần  phải tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng kinh tế với đảm bảo QP-AN. Khai thác, sử dụng có hiệu quả cao nhất nguồn lực tổng hợp của huyện, để thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ phát triển ổn định kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh.

Quang Trường - Văn phòng HĐND và UBND huyện

Các tin khác