Ngày 06/12/2016 10:09:41
Thủ tục đăng ký kết hôn giữa công dân Việt Nam với người Thái Lan và Trung Quốc (Đài Loan)

Cục Hộ tịch, Quốc tịch, Chứng thực - Bộ Tư pháp đã ban hành văn bản số: 1522/HTQTCT-HT ngày 14/11/2016 về thủ tục đăng ký kết hôn giữa công dân Việt Nam với người Thái Lan và Trung Quốc (Đài Loan). Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan, Công hàm của Văn phòng Kinh tế - Văn hóa Đài Bắc tại Hà Nội, cung cấp thông tin mới liên quan đến qui định của pháp luật Thái Lan, Đài Loan về trình tự, thủ tục đăng ký kết hôn giữa công dân nước/vùng lãnh thổ đó với người nước ngoài (công dân Việt Nam), cụ thể như sau: 

1.Về thủ tục đăng ký kết hôn với công dân Thái Lan, các cơ quan có thẩm quyền của Thái Lan sẽ thắt chặt thủ tục nhằm phát hiện và phòng ngừa việc sử dụng giấy các giấy tờ giả để đăng ký kết hôn; theo đó công dân Việt Nam đăng ký kết hôn với công dân Thái Lan tại các cơ quan có thẩm quyền của Thái Lan cần đáp ứng các yêu cầu sau:

- Phải có địa chỉ cư trú dài hạn tại Thái Lan (những người đi du lịch hoặc không có giấy tờ chứng minh nơi cư trú tại Thái Lan sẽ không được giải quyết);

- Có Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân và các giấy tờ liên quan kèm theo; trong Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân do Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan cấp phải ghi rõ địa chỉ cư trú dài hạn của công dân Việt Nam tại Thái Lan;

- Có đủ tiêu chuẩn theo quy định của Luật Dân sự và thương mại Thái Lan;

- Có xác nhận chi tiết về nghề nghiệp, thu nhập, trường hợp công dân Việt Nam đã từng kết hôn thì phải nêu rõ những người mà người này có trách nhiệm phải nuôi dưỡng;

- Có đầy đủ thông tin về 2 công dân Việt Nam cư trú tại Việt Nam đứng ra bảo lãnh về tình trạng hôn nhân (tên, số điện thoại và địa chỉ) của người dự định kết hôn với công dân Thái Lan.

2. Về thủ tục đăng ký kết hôn với người Trung Quốc (Đài Loan), công dân Việt Nam có nhu cầu cần lưu ý:

- Nếu người Trung Quốc (Đài Loan) kết hôn với người nước ngoài ở nước ngoài thì hôn nhân đó phải phù hợp với quy định của pháp luật Trung Quốc (Đài Loan) và pháp luật nước ngoài, phương thức kết hôn phải phù hợp với pháp luật nước sở tại của một trong hai bên kết hôn hoặc phù hợp với pháp luật nơi cử hành hôn lễ, thì cuộc hôn nhân đó mới có hiệu lực pháp luật.

- Điều kiện kết hôn đối với người Trung Quốc (Đài Loan) là:

+ Về độ tuổi: nam 18 tuổi, nữ 16 tuổi; người đạt đến tuổi kết hôn nhưng chưa thành niên (nam đủ 18 tuổi nhưng chua đủ 20 tuổi, nữ đủ 16 tuổi nhưng chưa đủ 20 tuổi) thì khi kết hôn phải có sự đồng ý của người giám hộ.

+ Không được kết hôn trong họ gần, không được kết hôn trong họ kép.

       - Trường hợp công dân Việt Nam chưa được Cục Di dân Trung Quốc (Đài Loan) cấp Thẻ cư trú vĩnh viễn thì việc đăng ký kết hôn giữa công dân Việt Nam với người Trung Quốc (Đài Loan) phải được tiến hành tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam, sau đó đem Giấy chứng nhận kết hôn do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp tới Văn phòng Kinh tế - Văn hóa Đài Bắc tại Hà Nội hoặc thành phố Hồ Chí Minh để xin phỏng vấn và xin xác nhận vào Giấy chứng nhận kết hôn, sau khi kết quả phỏng vấn đạt yêu cầu, một hoặc hai bên đương sự trực tiếp đem Giấy chứng nhận kết hôn kèm theo bản dịch đã được xác nhận/công chứng tới cơ quan hộ tịch tại Trung Quốc (Đài Loan) để đăng ký kết hôn thì cuộc hôn nhân đó mới có hiệu lực.                                                                                                                                                      

Các giấy tờ công dân Việt Nam và người Trung Quốc (Đài Loan) phải xuất trình (bản gốc) khi đăng ký kết hôn tại cơ quan hộ tịch Trung Quốc (Đài Loan) gồm:

+ Giấy tờ chứng minh nhân thân (Chứng minh thư đối với người Trung Quốc (Đài Loan); Hộ chiếu, Thẻ cư trú và visa nhập cảnh đối với công dân Việt Nam);

+ Giấy lấy tên tiếng Trung Quốc (nếu công dân Việt Nam đích thân đến cơ quan hộ tịch điền mẫu đơn thì không cần qua xác nhận của Văn phòng đại diện của Bộ Ngoại giao Trung Quốc (Đài Loan) tại nước ngoài);

+ Sổ hộ khẩu của người Trung Quốc (Đài Loan);

+ 01 ảnh của công dân Đài Loan (chụp 02 năm gần đây theo mẫu quy định tại trang Web: www.ris.gov.tw);

+ Dấu cá nhân (có thể ký tên).

Nay Phòng Tư pháp huyện Bình Tân cung cấp thông tin cho mọi người có ý định kết hôn với công dân Thái Lan, Trung Quốc (Đài Loan) được biết./.

Mỹ Diệu

Các tin khác