Ngày 12/01/2017 22:37:05
Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện Bình Tân tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến văn bản pháp luật mới năm 2015

Sáng ngày 28/12/2016, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện Bình Tân tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến 07 văn bản pháp luật mới năm 2015 đến các đại biểu là thành viên Hội đồng PHPBGDPL huyện; Văn phòng Huyện ủy, văn phòng HĐND & UBND huyện; Trưởng ban pháp chế HĐND huyện; Đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện ( không là thành viên Hội đồng PHPBGDPL ) và lãnh đạo trường THPT Tân Quới, THPT Tân Lược và Trung học cơ sở và THPT Mỹ Thuận); Chủ tịch hoặc phó chủ tịch UBND, công chức Tư pháp-Hộ tịch các xã.


Tại hội nghị các đại biểu tham dự đã được nghe Báo cáo viên của huyện giới thiệu những nội dung cơ bản, những điểm mới quan trọng của Luật Tiếp cận thông tin; Luật Điều ước quốc tế (sửa đổi); Luật Báo chí (sửa đổi); Luật Trẻ em; Luật Dược (sửa đổi); Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế; Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (sửa đổi) vừa được thông qua tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIII năm 2016.

Theo kế hoạch của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện Bình Tân, thời gian tới, các cơ quan, ban, ngành đoàn thể của huyện; UBND 11 xã tiếp tục tuyên truyền, phổ biến 07 văn bản pháp luật mới năm 2016 nêu trên đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong huyện, đồng thời có kế hoạch tổ chức thực hiện có hiệu quả các văn bản luật nói trên./.

Mỹ Diệu

Các tin khác