Ngày 17/01/2017 09:46:11
Kết quả phát triển ngành Nông nghiệp năm 2016

Trong năm 2016, nông nghiệp và PTNT huyện Bình Tân bị ảnh hưởng thiên tai, nắng hạn kéo dài, dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi diễn biến còn nhiều phức tạp, tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu, việc sản xuất nhỏ lẻ, chưa có quy trình sản xuất hiệu quả, sản phẩm xuất khẩu đa phần là sản phẩm thô, chưa qua chế biến, xuất khẩu tiểu ngạch là chủ yếu và quá phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc nên không ổn định, thiếu tính bền vững; việc liên kết trong sản xuất chưa được thực hiện nên một số quy trình sản xuất nông nghiệp sạch chưa được triển khai. Công tác PCTT một số đơn vị, bộ phận người dân chưa quan tâm đúng mức, phải tuyên truyền vận động nhiều lần ảnh hưởng đến việc quản lý nhà nước của ngành…Tuy nhiên với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị huyện trong lãnh chỉ đạo sản xuất nông nghiệp và PTNT của huyện năm 2016 cơ bản đạt các chỉ tiêu đề ra; xây dựng được nhiều mô hình sản xuất hiệu quả đem lại lợi nhuận cao cho nhân dân; sản xuất nông nghiệp huyện gắn với tái cơ cấu ngành là tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng đưa cây màu xuống ruộng, quy hoạch các vùng chuyên canh cây ăn trái và phát triển chăn nuôi theo hướng tập trung. Kết quả năm 2016 đã xuống giống màu được 19.943,8 ha (khoai lang 10.376ha), đạt 105,65% kế hoạch; cải tạo 155 ha vườn tạp để trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao hơn (cam quýt, xoài, nhãn…) và lên líp trồng mới 8,4 ha, nâng tổng diện tích trồng cây ăn trái lên 2.835 ha (cho trái 2.517,5 ha), đạt 117,9% kế hoạch; đàn heo ước 41.600 con, đạt 102,71% so KH năm, đàn trâu, bò: 1.976 con, đạt 131,73% so Kế hoạch, đàn dê: 5.750 con, đạt 166,66% so kế hoạch, đàn gia cầm 1.215.000 con, đạt 101,25% so KH.

Công tác PCTT được thực hiện tốt, với phương châm phòng là chính, thực hiện căng cằng các nhà có nguy cơ sập nên đã hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn; tỷ lệ hộ dân sử dụng nước máy đạt 72%; công tác phòng chống dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi được tăng cường, trong năm xảy ra một ổ dịch tai xanh trên đàn heo (22 con) của 01 hộ chăn nuôi xã Tân Lược, đã xử lý kịp thời, triệt để ổ dịch, không để dịch bênh lây lan. Ngoài ra còn xuống giống lúa 12.494,78 ha, năng suất bình quân 6 tấn/ha, đạt 113,6% kế hoạch.

Huyện đang duy trì và nâng cao chất lượng các mô hình sản xuất theo hướng sản xuất sạch để từng bước xây dựng vùng nguyên liệu quy mô lớn, sản xuất theo quy trình đảm bảo chất lượng để cung cấp thị trường trong nước và xuất khẩu như mô hình  02 vụ màu + 01vụ  lúa (Dưa hấu hoặc khoai lang vụ Đông Xuân + Khoai lang hoặc Mè vụ Xuân Hè + Lúa vụ Thu Đông); Mô hình chuyên canh màu ở các xã Tân Quới; Mô hình trồng hành lá xã Tân Bình; mô hình nuôi bò, nuôi dê để tận dụng phụ phẩm trong ngành trồng trọt và nuôi heo thương phẩm theo hướng trang trại...

Trong năm 2017 Đảng bộ và nhân dân huyện Bình Tân với sự quyết tâm cao trong việc tiếp tục duy trì ổn định sự phát triển nông nghiệp và PTNT theo hướng nâng cao giá trị, hiệu quả và phát triển bền vững, thực hiện đạt vượt các chỉ tiêu đặt ra, sản phẩm đáp ứng yêu cầu thị trường, với một số nhiệm vụ giải pháp trọng tâm như sau:

- Tiếp tục thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, phấn đấu số xã đạt chuẩn tăng 1 xã, các xã còn lại đạt bình quân 16,5 tiêu chí.

            - Từng bước thực hiện liên kết trong sản xuất nông nghiệp và HTX là đơn vị nồng cốt làm trung gian để thực hiện liên kết. Lựa chọn và nhân rộng mô hình sản xuất nông nghiệp sạch, áp dụng thành tựu khoa học công nghệ trong sản xuất, để đáp ứng nhu cầu thị trường và tăng lợi nhuận cho nhân dân.

- Tiếp tục tranh thủ sự hỗ trợ của sở ngành tỉnh về vốn đầu tư xây dựng hoàn chỉnh hệ thống thủy lợi, nâng cấp mở rộng các trạm cấp nước, kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư vào huyện, nhất là trong bảo quản, sơ chế biến hàng nông sản của huyện.

- Triển khai kế hoạch phòng chống thiên tai năm 2017 đến tận nhân dân thực hiện, thực hiện tốt công tác “bốn tại chỗ”, chằng chống nhà cửa hạn chế thiệt hại do thiên tai.

- Liên hệ các Viện, trường Đại học hỗ trợ về giống cây trồng vật nuôi đảm bảo chất lượng và khâu áp dụng cơ giới hóa trong sản xuất.

- Tăng cường công tác liên tịch với các ngành Đoàn thể thực hiện hiệu quả công tác chuyên môn./.

Các tin khác