Ngày 18/01/2017 09:10:55
Phòng Tư pháp huyện tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2016

Thực hiện Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật huyện Bình Tân năm 2016. Sáng ngày 23/12/2016, Phòng Tư pháp huyện Bình Tân đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ cho 93 đại biểu là Tuyên truyền viên pháp luật trên địa bàn huyện Bình Tân.

Tại buổi tập huấn, Báo cáo viên pháp luật của Phòng Tư pháp đã tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng công tác tuyên truyền pháp luật; triển khai một số giải pháp để thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ và Nhân dân tại cơ sở như: Nâng cao nhận thức và vai trò, trách nhiệm của hệ thống chính trị cơ sở và các cá nhân có liên quan trong việc thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; bảo đảm về nguồn lực, cơ sở vật chất; khảo sát, nắm bắt nhu cầu tìm hiểu pháp luật và nâng cao nhận thức cán bộ và Nhân dân tại cơ sở; đi sâu giới thiệu các giải pháp cụ thể đối với từng hình thức tuyên truyền pháp luật phù hợp, hiệu quả đối với từng địa phương.

Thông qua buổi tập huấn đã giúp cho đội ngũ cán bộ thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại cơ sở nắm vững được nghiệp vụ, kỹ năng tuyên truyền; việc triển khai một số giải pháp để thực hiện có hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ và Nhân dân tại cơ sở./.

Mỹ Diệu

Các tin khác