Ngày 29/03/2017 13:52:50
Công bố hủy bỏ thu hồi đất dự án cụm công nghiệp vật liệu xây dựng Công Thanh

    Ngày 15 tháng 12 năm 2016 Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long ban hành Quyết định số 2843/QĐ-SKHĐT chấm dứt hoạt động của Dự án Cụm công nghiệp vật liệu xây dựng Công Thanh, tại ấp Tân Hiệp, xã Tân Bình, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long, Ủy ban nhân dân huyện Bình Tân căn cứ quyết định này đã ban hành Quyết định số: 926/QĐ-UBND, ngày 15/02/2017 để thu hồi và hủy bỏ các quyết định thu hồi chi tiết các thửa đất của các hộ gia đình, cá nhân thuộc dự án Cụm công nghiệp xây dựng  công nghiệp vật liệu xây dựng Công Thanh và giao Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện thực hiện việc công bố hủy bỏ thu hồi đất dự án này, tạo điều kiện để các hộ dân thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật./.

Văn phòng HĐND và UBND

Các tin khác