Ngày 16/03/2017 08:13:31
UBND huyện ban hành Kế hoạch thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện Bình Tân
Ngày 10/3/2017, Chủ tịch UBND huyện đã có Quyết định phê duyệt Kế hoạch thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện Bình Tân.

Theo đó, mục đích của Kế hoạc là nhằm thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách bảo vệ môi trường. Tăng cường công tác kiểm soát, khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường trong hoạt động sản xuất, chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, các ngành, các cấp, cộng đồng doanh nghiệp và mọi người dân trong công tác bảo vệ môi trường. Tập trung khắc phục những hạn chế, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn và giảm thiểu ô nhiễm, tạo bước chuyển biến căn bản trong công tác bảo vệ môi trường.

Chủ tịch UBND huyện giao phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các cơ quan, ban, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các xã tổ chức thẩm định Kế hoạch bảo vệ môi trường một cách chặt chẽ, đúng theo quy địnhHướng dẫn chủ đầu tư dự án thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc gây ô nhiễm môi trường do hoạt động của dự án gây ra. Tập trung kiểm tra theo thẩm quyền các cơ sở , có khả năng gây ô nhiễm cao, các cơ sở có quy mô xả thải lớn, buộc các đối tượng có quy mô xả thải lớn lắp đặt ngay các thiết bị kiểm soát, giám sát hoạt động xả thải theo quy định. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia nghiên cứu khoa học và công nghệ phục vụ công tác bảo vệ môi trường; trong đó tập trung nghiên cứu và chuyển giao công nghệ xử lý chất thải, sản xuất sạch, tiết kiệm năng lượng, thân thiện môi trường, các mô hình phát triển kinh tế xanh. Tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ môi trường, phân loại rác tại nguồn và thu gom rác thải, thực hiện nếp sống văn hóa, thân thiện môi trường, tự giác chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.                                                                                                                                                                                                                                                            H.H

 

 

 

 

Các tin khác