Ngày 23/03/2017 07:43:59
Khảo sát xây dựng và sửa chữa nhà ở cho Người có công với cách mạng trên địa bàn huyện Bình Tân

Thực hiện kế hoạch số 06/SLĐTBXH-KHTC, ngày 03 tháng 3 năm 2017 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long về việc khảo sát xây dựng và sửa chữa nhà ở cho Người có công với cách mạng.

Sáng ngày 20 tháng 3 năm 2017, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh thành lập 04 tổ khảo sát, tiến hành khảo sát 11 xã trên địa bàn huyện. Tham gia các tổ khảo sát có Bà Phan Thị Mỹ Hạnh – Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh; các đồng chí đại diện Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đại diện Sở xây dựng tỉnh; các đồng chí Trưởng, Phó phòng chuyên môn thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh; đại diện lãnh đạo, các chuyên viên Phòng, ban ngành huyện có liên quan, lãnh đạo UBND và công chức văn hóa – xã hội các xã.

Với mục đích nhằm nắm lại hiện trạng nhà ở của Người có công với cách mạng tại các xã đã đề nghị xây dựng và sửa chữa theo quyết định 22 của Thủ tướng Chính phủ, giúp Người có công với cách mạng ổn định cuộc sống. Trên tinh thần đó, công tác khảo sát của các tổ khảo sát đã được tiến hành thực hiện một cách khách quan, chính xác, đảm bảo đúng đối tượng và quy định về nguyên tắc hỗ trợ và điều kiện hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho Người có công với cách mạng. Theo danh sách các xã đã đề nghị về huyện cuối năm 2016, tổng số là 44 căn nhà (trong đó xây mới 13 căn và sửa chữa 31 căn).

(Ảnh nhà con liệt sĩ  Bà Lê Thị Hồng - Ấp Mỹ Thạnh B, Xã Mỹ Thuận)

Để tiếp tục triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ về nhà ở đối với người có công với cách mạng, ngoài nguồn kinh phí do ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương cấp theo quy định tại Quyết định 22, UBND các xã cần linh hoạt huy động sự tham gia của cộng đồng, từ các nguồn khác và xem đây là chính sách an sinh xã hội quan trọng, giúp cải thiện về nhà ở cho người có công với cách mạng tốt hơn./.

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện

Các tin khác