Ngày 31/03/2017 14:06:47
Hội nghị triển khai kế hoạch đào tạo nghề nông thôn và xuất khẩu lao động năm 2017

Căn cứ kế hoạch số 07/KH-UBND, ngày 28/02/2017 của UBND huyện Bình Tân về tổ chức thực hiện công tác xuất khẩu lao động năm 2017.

Sáng ngày 22 tháng 3 năm 2017, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện phối hợp với Trung tâm giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên và Ngân hàng chính sách xã hội huyện tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch đào tạo nghề nông thôn và xuất khẩu lao động năm 2017.

Đến dự Hội nghị có đồng chí Trần Thanh Lâm – PCT UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn huyện; Các đồng chí Phó Trưởng Ban, thành viên Ban chỉ đạo thực hiện đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn huyện; Các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND, công chức văn hóa – xã hội và Trưởng ban nhân dân ấp các xã.

Tại Hội nghị đã thông qua các dự thảo dự thảo báo cáo của Phòng Lao động – Thương binh và xã hội huyện về công tác xuất khẩu lao động năm 2016 và phương hướng năm 2017; báo cáo của Trung tâm giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên về công tác đào tạo nghề nông thôn năm 2016 và phương hướng năm 2017; Triển khai nghị quyết số 37/2016/NQ-HĐND, ngày 09/12/2016 của HĐND tỉnh về chính sách cho vay vốn hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2016-2020 và quyết định số 368/QĐ-UBND, ngày 28/02/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành quy chế cho vay vốn hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2016-2020.

Qua Hội nghị, nhằm truyền thông nâng cao nâng lực về dạy nghề cho Ban chỉ đạo 1956 huyện, xã; công tác xuất khẩu lao động, chương trình dạy nghề cho lao động nông thôn năm 2017, nâng cao trình độ tay nghề, góp phần tạo nguồn lao động dồi dào về trình độ chuyên môn kỹ thuật, tăng thu nhập cho lao động nông thôn, góp phần ổn định đời sống vật chất lẫn tinh thần cho toàn xã hội.


(Ảnh: Đ/c Trần Thanh Lâm - Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị)

Đặc biệt là triển khai chính sách vay vốn hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2016-2020 để các xã triển khai đến tận người dân được thấu hiểu chủ trương, chính sách của Tỉnh ủy, UBND tỉnh góp phần thực hiện đạt chỉ tiêu xuất khẩu lao động theo nghị quyết HĐND huyện đề ra và chỉ tiêu của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh giao.

Để tiếp tục triển khai chính sách vay vốn hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2016-2020 đến người dân có hiệu quả và thực hiện công tác xuất khẩu lao động năm 2017 đạt chỉ tiêu nghị quyết, kế hoạch đã đề ra. Đồng chí Trần Thanh Lâm – Phó Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo trong thời gian tới các ngành huyện và UBND các xã cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1. Ban chỉ đạo thực hiện đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn huyện, xã (gọi tắt là Ban chỉ đạo đề án 1956) tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến nhân dân (Nghị quyết 37 của HĐND tỉnh và quyết định 368 của UBND tỉnh).

2. Thực hiện điều tra, khảo sát chính xác nhu cầu lao động trên địa bàn huyện.

3. Thực hiện tốt công tác phối hợp chặt chẽ với các ngành cơ quan ban, ngành, đoàn thể huyện và xã về công tác xuất khẩu lao động; Đồng thời nhân rộng các mô hình xuất khẩu lao động có kết quả, hiệu quả.

4. Phòng Lao động – Thương binh và xã hội huyện tham mưu UBND huyện chọn những công ty, doanh nghiệp có uy tín; kết hợp với đài truyền thanh huyện xây dựng phóng sự những trường hợp đã tham gia xuất khẩu lao động ở nước ngoài có hiệu quả.

5. Đối tượng cần tập trung tuyên truyền, vận động tham gia xuất khẩu lao động là bộ đội xuất ngũ, học sinh, sinh viên mới tốt nghiệp chưa có việc làm.

6. Tăng cường vai trò lãnh chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các xã. Xem công tác xuất khẩu lao động là một kênh tăng thu nhập và góp phần giảm nghèo bền vững./.

  Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện

Các tin khác