Ngày 05/04/2017 08:46:50
Bình Tân thực hiện các giải pháp cho công tác bình đẳng giới

Công tác bình đẳng giới và sự tiến bộ phụ nữ được Huyện ủy, UBND huyện rất quan tâm, xem đây là một trong những mục tiêu xuyên suốt trong tiến trình phát triển của địa phương. Cùng với sự nỗ lực, quyết tâm của các cấp, các ngành và cộng đồng xã hội, đến nay nhiều thành tựu về bình đẳng giới từng bước đã được khẳng định. Đặc biệt, với sự ra đời của Luật Bình đẳng giới và các hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ đang từng bước thực hiện có hiệu quả việc thúc đẩy bình đẳng giới.

Ngày nay, vai trò, vị trí của người phụ nữ trong xã hội nói chung và trên địa bàn huyện Bình Tân nói riêng đã được nâng lên rất nhiều so với trước. Tuy nhiên, xét về thực trạng vấn đề giới vẫn còn những bức xúc trong gia đình như: Phụ nữ vẫn phải làm những công việc nội trợ là chủ yếu; vẫn còn tư tưởng trọng nam khinh nữ trong quá trình sinh con, nuôi con, chăm sóc con cái, kế hoạch hóa gia đình; tình trạng bạo lực trong gia đình vẫn còn tồn tại và xảy ra ở một số nơi…

Do đó, để mọi người ý thức tốt về vấn đề bình đẳng giới trong gia đình, trách nhiệm bình đẳng giới không chỉ là trách nhiệm của mỗi cá nhân, mà là trách nhiệm của mỗi gia đình và toàn xã hội; là cơ sở quan trọng để xây dựng gia đình “no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc” Ban chỉ đạo bình đẳng giới và sự tiến bộ phụ nữ huyện Bình Tân tổ chức tập huấn nội dung Luật Bình đẳng giới cho cán bộ công chức văn hóa, tư pháp, mặt trận, phụ nữ xã và lồng ghép nội dung bình đẳng giới vào Quy ước xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, chính sách dân số gia đinh và trẻ em, chính sách bình đẳng giới của 81/81 ấp trên địa bàn huyện nhằm mục tiêu để vợ chồng mỗi gia đình có quyền lợi và nghĩa vụ ngang nhau trong các hoạt động của gia đình, có ý thức trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ một cách công bằng như: Quyền quyết định số con, khoảng cách sinh, việc chăm sóc và nuôi dạy con cái… trên cơ sở chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau, tạo sự đồng thuận, sự quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau của cả vợ và chồng giúp cho sự phát triển của gia đình được ổn định và bền vững; giúp con cái mỗi gia đình được nuôi dưỡng, chăm sóc chu đáo, học hành tốt, lớn lên trở thành những công dân tốt của xã hội, sự quan tâm, giáo dục của gia đình đối với con cái là môi trường quan trọng giúp mỗi người hòa nhập vào cộng đồng và xã hội, thích ứng với đòi hỏi về nghề nghiệp, đạo đức, vốn sống của mỗi người và  giúp con cái tránh những tệ nạn xã hội nảy sinh.

HỒNG VÂN

 

Các tin khác