Ngày 20/09/2017 14:37:21
Huyện Bình Tân tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2017

Nhằm Tăng cường công tác xã hội hóa về bảo vệ môi trường, phát huy phong trào bảo vệ môi trường của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, cộng đồng dân cư. Ngày 19/9/2017 Chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân huyện Bình Tân ban hanh kế hoạch tổ chức hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2017, với những nội dung thực hiện cụ thể như sau:

1. Các cơ quan, ban, ngành đoàn thể huyện, Ủy ban nhân dân các xã tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2017 với chủ đề là “Quản lý rác thải vì môi trường nông thôn bền vững”. nhằm nhấn mạnh vai trò quan trọng của công tác quản lý môi trường, đặc biệt là công tác quản lý chất thải tại các khu vực nông thôn trong quá trình xây dựng một đất nước Việt Nam phát triển kinh tế, an sinh xã hội và hài hòa với thiên nhiên.

2. Các cơ quan, ban, ngành đoàn thể huyện, Ủy ban nhân dân các xã, trạm y tế, trường học,… căn cứ điều kiện và chức năng nhiệm vụ của đơn vị, huy động nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, Đoàn thanh niên, học sinh…, tham gia hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2017 từ ngày 22 đến 28 tháng 9 với các hình thức như sau:

- Ra quân làm vệ sinh môi trường; thu gom xử lý chất thải, rác thải; giải quyết những vấn đề môi trường bức xúc, tồn đọng trên địa bàn, cơ quan, đơn vị, trường học, cơ sở sản xuất, kinh doanh; khơi thông dòng chảy, nạo vét kênh mương, ao hồ hệ thống thoát nước; trồng cây xanh nơi công cộng. Phát bướm tin, tờ rơi tuyên truyền cho các hộ dân.

- Các cơ quan, ban, ngành đoàn thể huyện, Ủy ban nhân dân các xã, trường học tổ chức treo băng rôn, pano, áp phích, khẩu hiệu về chủ đề bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường ở nơi công cộng, đường phố chính, trụ sở cơ quan làm việc, nơi đông người qua lại nhằm nhắc nhở người dân cùng hành động bảo vệ môi trường theo một trong các thông điệp môi trường sau:

+ Nhiệt liệt hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2017.

+ Quản lý rác thải vì môi trường nông thôn bền vững.

+ Tăng cường các hoạt động quản lý rác thải khu vực nông thôn.

+ Vì một môi trường không có rác, hãy bỏ rác đúng nơi quy định.

+ Rác là nguồn gây ô nhiễm, hãy làm sạch rác ở mọi nơi.

+ Nông thôn xanh, nông sản sạch cho cuộc sống bền vững.

+ Hãy giữ gìn vệ sinh, không vứt rác ra đường.

+ Bảo vệ môi trường góp phần tích cực trong xây dựng nông thôn mới.

+ Toàn dân thi đua sản xuất, ruộng vườn xanh tốt, sản phẩm an toàn.

+ Trồng thêm một cây xanh là thêm một hành động vì môi trường.

+ Bảo vệ môi trường, bảo vệ sự sống.

+ Bảo vệ môi trường, hãy bắt đầu ngay từ bây giờ.

+ Bảo vệ môi trường là bảo vệ sức khỏe con người.

+ Nước sạch và vệ sinh môi trường là nhu cầu của cuộc sống.

 H.H nguồn Kế hoạch số 35/KH-UBND, ngày 19/9/2017

Các tin khác