Ngày 16/05/2019 10:32:36
Bình Tân thực hiện công tác thông tin đối ngoại giai đoạn 2019-2020

Nhằm thực hiện có hiệu quả đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về Thông tin đối ngoại (TTĐN), thúc đẩy quảng bá hình ảnh đất nước, con người, lịch sử, văn hóa và các thành tựu đổi mới của đất nước nói chung, huyện Bình Tân nói riêng và quá trình hội nhập quốc tế, huyện Bình Tân xây dựng kế hoạch số 04/KH-UBND, ngày 13 tháng 3 năm 2019 để cụ thể hóa thực hiện. Trong đó tập trung tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những thành tựu trong công cuộc xây dựng và phát triển của đất nước nói chung, tỉnh Vĩnh Long và huyện Bình Tân nới riêng. Những chính sách trong việc thu hút đầu tư, các nội dung chủ yếu các đề án trọng tâm của huyện, quy hoạch sản xuất ngành công nghiệp, nông nghiệp, các mô hình sản xuất kinh doanh có hiệu quả được triển khai. Các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng quan trọng của đất nước và của tỉnh trong giai đoạn 2019 - 2020, các hoạt động và lễ kỷ niệm những ngày lễ lớn, năm tròn, năm chẵn; các sự kiện hội nhập quốc tế nổi bật như: Cộng đồng ASEAN, tham gia ký kết các Hiệp định, tham gia các hoạt động của Liên Hợp quốc...

Các hoạt động giao lưu văn hoá, nghệ thuật, thể thao. Tuyên truyền về chủ quyền biển đảo, biên giới lãnh thổ quốc gia, tuyên truyền về thành tựu quyền con người.

Nâng cao chất lượng công tác dự báo, theo dõi năm chặt tình hình, đấu tranh phản bác những thông tin sai sự thật xung quanh vấn đề Biển Đông, vấn đề biên giới, lãnh thổ, vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền và với những vấn đề, vụ việc nảy sinh, nhạy cảm, thu hút sự chú ý của dư luận; đẩy mạnh các hoạt động quảng bá về vị trí, vai trò, tiềm năng tài nguyên, môi trường biển, đảo Việt Nam và thành tựu đảm bảo quyền con người ở Việt Nam. Chủ động theo dõi và tổng hợp dư luận báo chí trong và ngoài nước phản ánh về tình hình của đất nước, tỉnh Vĩnh Long và huyện Bình Tân; nghiên cứu, cung cấp thông tin chính thống cho các cơ quan báo chí trên địa bàn để có cơ sở đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai lệch làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, đất nước…

  Quang Trường

 

 

 

 

Các tin khác