Lịch sử văn hóa

- Huyện Bình Tân được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu “Huyện Anh Hùng” cùng với huyện Bình Minh;  Thủ tướng Chính phủ tặng Huân chương lao động hạng 3.

            - Trên địa bàn huyện có Đình Tân Quới là di tích văn hóa cấp tỉnh;